Hyvä harrastus hyvässä seurassa!

Päivittäinen lasten liikunta on lapsen normaalin fyysisen kasvun ja kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta välttämätöntä. Lasten liikuntaharrastus ja liikkuminen on tärkeää myös motoristen taitojen ja hermoston kehittymisen näkökulmasta. Voimistelu liikuntamuotona kehittää niin kehonhallintaa, voimaa, nopeutta, motoriikkaa, tasapainoa kuin ketteryyttäkin – ja on kaiken lisäksi kivaa, varsinkin hyvässä seurassa!

 

Lue lisää eri harrastelajien voimistelukouluista

Telinevoimistelu

Telinevoimistelu on monipuolinen ja hauska harrastus, jossa pääsee kokeilemaan omia rajojaan. Telinevoimistelu kehittää kattavasti voimaa, ketteryyttä, tasapainoa ja liikkuvuutta. Telinevoimistelusta on hyötyä läpi elämän, ja se sopii mainiosti oheisharjoitteluna myös muille lajeille. Harrasteryhmiä Sisusta löytyy kaikille: nuorimmat ovat alle 2-vuotiaita ja vanhimmat yli 80-vuotiaita.

Harrasteryhmissä päätavoitteena on, että harjoituksissa olisi hauskaa ja joka kerta oppisi jotain uutta. Harrasteryhmissäkin kiinnitämme huomiota telinevoimistelulle olennaisiin liikkeisiin ja asentoihin ja siihen että liikkeet tehdään oikein. Ohjaajamme ovat koulutettuja ja monilla on kilpavoimistelutausta- tai muu urheilutausta. Toimintamme on erittäin tasokasta ja turvallista.

Ryhmät on jaoteltu tason ja lapsen iän mukaan. Ryhmistä voi edetä aina seuraavaan ryhmään kun taidot kehittyvät. 

 

Joukkuevoimistelukoulu

Joukkuevoimistelua harrastetaan seurassamme eri taitotasoilla  harrastevoimistelusta aina huippu-urheiluun saakka. Joukkuevoimistelu on erinomainen lajivalinta, jos haluaa kehittää voimaa, nopeutta, vartalonhallintaa, liikkuvuutta ja koordinaatiota sekä kokea liikunnan ohella taiteellisia elämyksiä. Joukkuelajissa korostuu sosiaalisten taitojen kehittäminen ja lajin parissa solmitaan usein
elinikäisiä ystävyyssuhteita. Seuramme valmentajat ovat koulutettuja ohjaajia, joilla useimmilla on myös omaa lajitausta

Trampoliinivoimistelu

Trampoliinitunneilta saat hyvät lähtökohdat trampoliiniharjoitteluun tai pääset syventämään pihatrampoliinitaitojasi. Jatkoryhmässä liikkeet ovat jo huomattavasti vaativampia, eli tunnilla keskitytään muun muassa volttien, flik-flakien ja muiden vaativampien akrobaattisten liikkeiden harjoitteluun.

Ninjagym/Freegym

Freegymissä yhdistyvät voltit, parkour, voimistelu ja voimaharjoittelu. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailu-järjestelmät ja niiden vaatimukset.
Freegymiä voi tehdä ikään, taustaan tai kokemukseen katsomatta sisällä saleissa tai ulkona. Sitä voi tehdä yksin tai yhdessä.

Parkour

Parkourissa pyritään hyödyntämään kaikkia ympäristön esineitä ja rakenteita nopeaan ja katkeamattoman sulavaan liikkeeseen.
Tunneilla edetään oman taitotason mukaisesti helpoimmista liikkeistä vaikeampiin temppuihin. 

Naperoparkour & perheparkour!

Nallepaini

Nallepainissa harjoitellaan liikunnallisia perustaitojen sekaryhmissä oman vanhemman kanssa.  Tavoitteena on tukea lasten liikunnallista kehitystä ja antaa lapsille kokemuksia omasta kehostaan ja sen toiminnasta. Tunneilla harjoitellaan ryhmässä toimimista ja tasapainoa, nopeutta, ketteryyttä sekä voimaa. Tunti on samalla kuntoliikuntaa lasten vanhemmille.

Aikuinen-lapsi -voimistelu

Näillä tunneilla lapset pääsevät liikkumaan yhdessä äidin, isän tai muun tutun aikuisen kanssa. Tunneilla sekä aikuiset että lapset saavat harjoitella voimistelun perusliikkeitä ja kokea yhdessä liikunnan iloa.

Haluamme kannustaa koko perhettä liikkumaan !

 

Satubalettitunnilla tutustutaan baletin liikemuotoon ja etsitään baletinomaista liikkumistapaa lapselle luontaisia oppimistapoja
hyödyntäen. Ohjauksessa painottuvat oppilaan oman kehon hahmottaminen, perusliikunta-taitojen harjoittelu, koordinaatio, rytmiikka sekä luovat harjoitukset ja liikkuminen musiikin tahtiin. Satubaletissa seikkaillaan Frozen teemassa, Annan ja Elsan liikekieltä ja tanssillisuutta hyödyntäen.

soveltava voimistelu

Soveltavan liikunnan tarkoitus on löytää erilaisia mahdollisuuksia liikunnan toteuttamiseksi. Soveltava telinevoimistelu edistää fyysisten ominaisuuksien, kuten voiman, koordinaatiokyvyn ja tasapainon, lisäksi myös ryhmässä toimimisen taitoja, rohkeutta ja itsensä hallitsemisen tunteita.

 

Soveltava rytminen voimistelu

löytyy valmennusryhmien kohdalta
huom!

Flips and Tricks for Beginners

The diverse class includes not only the basics of gymnastics (somersaults, cartwheels etc.) but also a variety of flexibility, balance, strength and agility exercises. It also includes different games, exercises and gymnastic courses and tracks. During classes you will learn the basic skills of sport and exercise, especially for the benefit of children. These classes will also help children to concentrate, obey rules and will improve their group work skills.

More information: harrasteliikunta@tampereensisu.fi | 040 682 4813


Набирает группу русско-говорящих мальчиков 5-8 лет для занятий спортивной гимнастикой.

Адрес : Tesomankatu 33 Tampere.

Дополнительная информация :

www.tampereensisu.fi

harrasteliikunta@tampereensisu.fi
If possible please send emails in english or finnish