Seurallemme voimistelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi on tärkeässä keskiössä. Kaikessa häirinnässä, kiusaamisessa ja muussa hyvinvointia haastavassa toiminnassa on nollatoleranssi. Epäasiallista käytöstä havaitessasi, voit olla yhteydessä suoraan seuramme johtokuntaan, joka vastaa seuramme vastuullisuusasioista.

Mahdollisesti rikosoikeudelliset asiat viedään viranomaisten tietoon.

Yhteydenotot, epäasiallinen käyttäytyminen

JOHTOKUNTA

johtokunta@tampereensisu.fi

HÄTÄTILANTEET

Henkilöstöpäällikkö Anna Tanninen
anna.tanninen@tampereensisu.fi
0403507388

VAKAVAT RIKKOMUKSET

SUEK ilmo palvelu

 

Turvallinen harjoittelu

Turvallisen harjoittelun ytimessä ovat UNICEFin määrittelemät Lasten oikeudet.

Seuran ohjaajat ja valmentaja koulutetaan Suomen Voimisteluliiton osaamisen kehittämisen ohjelman mukaisesti. 

Turvaamme kehorauhan lajille ominaisilla tarpeilla.  Voimisteluharjoittelun turvallisuus edellyttää fyysistä kontaktia valmentajan / ohjaajan taholta. Liikettä avustettaessa ja turvallisuutta varmistaessa voimistelijaan kosketaan. Turvallisen harjoittelun osaamista kehitetään osana koulutuspolkua.

 

Ohjeistus häiriökäyttäytymiseen puuttumiseen harjoitustilanteissa

Valitettavasti toisinaan harjoituksissa tulee tilanteita, jolloin yksi tai useampi osallistuja häiritsee toimintaa, kiusaa muita tai aiheuttaa muutoin levottomuutta tai vaaratilanteita.

  • Ensisijaisesti ongelmat pyritään korjaamaan keskustelemalla
  • On mahdollista, että häiriötä aiheuttava osallistuja(t) siirretään vähäksi aikaa rauhoittumaan
  • Turvallisuusriskeihin puututaan välittömästi ja vaaratilanteiden muodostuminen estäen
  • Huoltajiin ollaan yhteydessä, mikäli häiriötilanteet ovat toistuvia tai luonteeltaan vakavia
  • Henkilökohtainen tukihenkilö vaaditaan, mikäli osallistujan katsotaan tarvitsevan liikuntatunnin aikana jatkuvaa tukea, jotta muut osallistujat  voivat harjoitella rauhassa ja turvallisin mielin. Tämä tukihenkilö voi olla huoltaja, ulkopuolinen tai seuran ylimääräinen ohjaaja. Huoltaja vastaa tukihenkilön kuluista. 
  • Viimeisenä vaihtoehtona harrastustoimintaan osallistumisen kieltäminen (määräajaksi). Tällöin loppukauden maksu hyvitetään.

Käsittelymalli

Eettisen toiminnan rikkomukset käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

  1. Vastuuohjaaja tai -valmentaja
  2. Lajivastaava (kilpalajit), Lasten ja nuorten toiminnan kehittäjä (harrastetoiminta)
  3. Henkilöstöpäällikkö
  4. Johtokunta
 

Sisun Reilunpelinperiaatteet

Tutustu myös seuramme reilun pelin periaatteisiin! 

Voimisteluliiton palvelut ja ohjeet

Voimisteluliiton ohje Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

Voimisteluliitto on yksi perustajajäsenistä Et ole yksin palvelussa. 

Et ole yksin on palvelu epäasiallista käyttäytymistä, häirintää tai väkivaltaa urheilussa kohdanneille.

Suomen Olympiakomitean ohjeistuksia

Suomen Olympiakomitean Lupa välittää – lupa puuttua -opas