Taito 1

.

Kerrat 1-4: tutustuminen ryhmään, halliin, ohjaajiin ja voimistelukavereihin. 

Alkuleikit= seuraa johtajaa, voimisteluhippa 

Perusvoimistelu: kuperkeikka asennot + kuperkeikan alkeisharjoittelu, kärrynpyörän alkeisharjoittelu 

Voimisteluasentojen harjoittelu 

Telineet: telineiden testaus ja tutustuminen, alkeisharjoitteet  

Rekki: oikonoja, leukapito 

Puomi: erilaiset kävelyt 

Renkaat: roikunta keräasennossa 

Nojapuut: roikunta, noja pito 

Venyttelyliikkeet viikottain: täysistunta, haaraistunta, sillan alkeet, mummonkeinu 

Kerrat 5-8: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: karhuhippa, rapuhippa, voimahippa, voimisteluhippa jne. 

Voimaliikkeet viikoittain, keskitytään erityisesti keskivartalon voimaan 

Venyttelyliikkeet viikoittain: täysistunta, haaraistunta, sillan alkeet, mummonkeinu, spagaatin alkeet 

Perusvoimistelu: kuppi- ja kaariasennot, kuperkeikkojen harjoittelu etuperin ja takaperin, kärrynpyörän alkeisharjoittelu, erilaiset hypyt 

Telineillä: lentokuperkeikka, penkin ylitse hypyt, renkailla roikunta, leukapito vastaotteella, puolapuilla puolavatsat koukkuun, rekillä oikonojaan ponnistus, puomilla kävelyt 

Kerrat 9-11: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: Lontoon bussi, karhuhippa, voimisteluhippa, airtrack 

Voimaliikkeet viikoittain: lepakkoseisonta, kuppiasennossa nostot, kaariasennossa nostot, punnerrus juustokuutiota apuna käyttäen, päälläseisonta, puolavatsat kerään, niskaseisonta 

Venyttelyliikkeet viikoittain: täysistunta, haaraistunta, silta korkkeella, olkapäiden avaus taakse, mummon keinu 

Perusvoimistelu: etuperin ja takaperin kuperkeikat, kärrynpyörän harjoite molempiin suuntiin suljetusta lähtöasennosta, kukko ja vaaka asennot 

Telineillä: seinää vasten käsilläseisonnasta kuperkeikka, etuperin kuperkeikan eri variaatiot, puomilla kukko ja vaaka, nojapuilla pito sekä käsien siirto, renkailla taitto asentoon ponnistus sekä turmariipunnan alkeet avustetusti, kärrynpyörät viivalla, rekillä oikonojasta kaatuminen kieppiin avustetusti 

Kerrat 12-15: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: lattia on laavaa, voimahippa 

Voimaliikkeet viikoittain: puolavatsat kerään + ojennus, punnerukset, kuppi + kaari pito, päälläseisonta 

Venyttelyliikkeet viikoittain: täysistunta, salmiakki-asento, olkapäiden venytykset, spagaatin alkeet 

Perusvoimistelu: kerähyppy + keräasento, lentokuperkeikka, etuperin kuperkeikan erilaiset variaatiot 

Telineillä: kuppi + kaariasento miesten nojapuilla, rekillä kieppiin ponnistus palikalta tai avustetusti, puomilla varpailla kävelyt molemmin päin + kyykky kävelyt, trampoliinilla lentokuperkeikka + minivoltti 

Taito 2

Kerrat 1-3: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: lattia on laavaa, voimahippa 

Voimaliikkeet viikoittain: puolavatsat kerään + ojennus, punnerukset, kuppi + kaari pito, päälläseisonta Venyttelyliikkeet viikoittain: täysistunta, salmiakki-asento, olkapäiden venytykset, spagaatin alkeet 

Perusvoimistelu: kerähyppy + keräasento, lentokuperkeikka, etuperin kuperkeikan erilaiset variaatiot, kärrynpyörät molemmin päin suljetusta asennosta 

Telineillä: Rekki: kieppiin ponnistus palikalta tai avustetusti 

Puomi: varpailla kävelyt molemmin päin, kyykky kävelyt 

Trampoliini: lentokuperkeikka, minivoltti 

Miesten nojapuut: kuppi + kaariasento 

Kerrat 4-8: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: lattia on laavaa, voimisteluhippa jne. 

Venyttelyliikkeet viikoittain: silta, spagaatin alkeet, olkapäiden venytys, salmiakki venytys, haaraistunta, eteen taivutus 

Voimaliikkeet viikoittain: punnerrukset, puolavatsat helpot, kuppipito, kaaripito, kerä-linkkari 

Perusvoimistelu: taakse kuperkeikka punnerrus / kuppiasentoon, kärrynpyörät, silta, karhukävely, etuperin kuperkeikan variaatiot, x-hypyt, kerähypyt, päällä seisonta, käsilläseisonnat seinää vasten 

Telineillä: Rekki: kieppi, hyvä oikonoja, heilunnat 

Nojapuut: rapu- ja karhuasento 

Puomi: varpailla kävelyt sekä erilaiset askel harjoitteet 

Renkaat: kieppi takaperin 

Vaihtuva loppuleikki, tunnin teeman mukaan. 

Kerrat 9-12: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: Lontoon bussi, voimahippa jne. 

Venyttelyliikkeet viikoittain: silta, lonkankoukistaja, sammakko venytys, salmiakki venytys, spagaatti 

Voimaliikkeet viikoittain: puolavatsojen eri variaatiot, kuppinostot, kaarinostot, kyykky hypyt 

Perusvoimistelu: päälläseisonta ilman seinää, siltakävely, taakse kuperkeikka kuppiasentoon, kärrynpyörän eri variaatiot, siltakaadon harjoitteet, käsilläseisonnan harjoitteet, kaari ja kuppiasennot, käsilläseisontaan ponnistus ilman seinää 

Telineillä: Heilunta nojapuilla, rekillä selinheitto avustetusti / palikoille, nojapito nojapuilla, renkailla heilunta, neulansilmä ja turmariipunta, puomilla kyykky liikkeet, trampoliinilta voltin alkeet patjalle 

Vaihtuva loppuleikki, tunnin teeman mukaan. 

Kerrat 13-16: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: voimahippa, lattia on laavaa, voimisteluhippa 

Venyttelyliikkeet viikoittain: eteen taivutus, haaraistunta, sammakko venytys, spagaatit eri suuntiin, silta 

Voimaliikkeet viikoittain: punnerrukset, puolavatsat suorin jaloin, kyykkyhypyt, kuppipito, kaaripito, yleisliike 

Perusvoimistelu: kuppi –ja kaaripidon eri variaatiot, käsilläseisonnat seinää vasten ja ilman seinää, siltakaato taakse avustettuna, erilaiset kärrynpyöräharjoitteet, takaperin kuperkeikka suljettuun kuppiasentoon, käsilläseisonta 

Telineillä: puomilla/viivalla kärrynpyörän harjoitteet, siltakaato viivalle, kerä-asennossa käsilläseisonta, renkailla heilunta + nojapito yhdistys, renkailla kiepit, trampoliinilla voltti korkealle patjalle, rekillä selinheitto 

Taito 3

Viikot 1-4: 

Telineiden kertausta:  

Renkaat: linnunpesä, kulmanoja, kiepit 

Nojapuut: nojapito, nojapuiden päällä olevat asennot, heilunta, pomput käsillä, noja käännön alkeet 

Puomi: piruetit, kävelyt, erilaiset hypyt 

Rekki: päinsuistunta, kieppi, kiintopyörähdys, kipin alkeet 

Hyppy: jännehyppy, x-hyppy, kerähyppy, käsinseisonnasta kaato selälleen 

Venyttelyt: täysistunta, haaraistunta, silta Voima: telinevoima, kehonpainolla voimaliikkeitä 

Taitoharjoittelu: kärrynpyörät, kuppikuperkeikat, spagaatti hypyt, käsilläseisonnat, käsilläkävelyn alkeet, käsilläseisonta kuperkeikka, käsilläseisonnasta hartiatyöntö, päälläseisonta 

Voima: puolavatsat, selkälihas nostot, lankku, käsilläseisonnan erilaiset variaatiot, askelkyykky, punnerrukset 

Viikot 5-6: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: Kissa ja Hiiri, seuraa johtajaa, erilaisia liikkumisia jonoissa 

Venyttelyliikkeet viikoittain: takareisien venytys, eteentaivutus, haaraistunta eteenpäin, spagaatit ja silta 

Voimaliikkeet viikoittain: Käsilläseisonta kilpailut, punnerrukset, dipit, puolapuilla vatsalihakset, kuppi, sekä kaaripidot 

Perusvoimistelu: Siltakaadot eteen, ja taaksepäin, arabialaisten alkeet 

Telineillä: heilunnan alkeet nojapuilla, sekä nojassa kääntö, puomilla kärrynpyörä ja kuperkeikka 

Vaihtuva loppuleikki tunnin teeman mukaan. 

Viikot 7-8: 

Vaihtuva sykettä nostattava alkuleikki: vesi-nousee, maa-meri-laiva, sekä erilaisia liikkumisia 

Venyttelyliikkeet viikoittain: Takareisien venytys, eteentaivutus, haaraistunta eteenpäin, spagaatit ja silta 

Voimaliikkeet viikoittain: Punnerrukset, dipit käsien voimaharjoituksina, palikkapomput, kuppi- ja kaaripidot, lankku keskivartalon hallinta, leuat / leukapidot 

Perusvoimistelu: siltakävely ja takaperinsiltakaato 

Telineillä: Permannolla arabialainen hyppyaskeleesta sekä puolivoltti. Nojapuilla nojapito sekä kulmanoja. Hypyssä urhohypyn alkeet, rekillä heilunta 

Vaihtuva loppuleikki tunnin teeman mukaan. 

 Viikot 9-10: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: Rapuhippa, jokamiehen polttopallo, sekä erilaiset liikkumiset jonoissa 

Venyttelyliikkeet viikoittain: Takareisien venytys, eteentaivutus, haaraistunta eteenpäin, spagaatit ja silta  

Voimaliikkeet viikoittain: Köyden kiipeäminen, kyykky hypyt, palikka punnerukset, puolapuilla tehtävät vatsa- ja selkälihas liikkeet.  

Telineillä: Permannolla flikin alkeet, airtrackilla puolivoltti ja voltti. Nojapuilla heilunnan alkeet, sekä nojassa käännöt kerä, ja/tai taitto asennossa. Renkailla heilunnan alkeet. Rekillä voimakieppi, kippi, heilunta, sekä puolijättiläinen. Puomilla baby kässärit.  

Vaihtuva loppuleikki tunnin teeman mukaisesti. 

Viikot 11-12: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: Voimahippa, paikkakisa trampoliinilla, lasten oma taitorata 

Venyttelyliikkeet viikoittain: Takareisien venytykset, eteentaivutus, haaraistunta eteenpäin, spagaatit ja silta  

Voimaliikkeet viikoittain: Palikalle korkeat hypyt, punnerukset ja leuat. Kaari ja kuppipito 2 x 15-20 sekuntia.  

Telineillä: Permannolla flikki vauhdista sekä voltin harjoittelu. Nojapuilla ja renkailla heilunnan alkeet. Rekillä kipin alkeet / harjoittelua.  

Vaihtuva loppuleikki tunnin teeman mukaisesti. 

Viikot 13-14: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: Lontoon bussi, lattia on laavaa sekä erilaiset liikkumiset jonoissa  

Venyttelyliikkeet viikoittain: Takareisien venytys, eteentaivutus, haaraistunta eteenpäin, spagaatit ja silta.  

Telineillä: Permanolla arabialainen ja flikki vauhdista, niiden tekniikoiden harjoituksia. Puolivoltti, sekä voltin harjoittelu. Renkailla heilunta. Rekillä heiluntakäännös ja kipin kertausta. Puomilla kässärin opettelu.  

Vaihtuva loppuleikki tunnin teeman mukaisesti. 

Viikot 15-16: 

Vaihtuva lajinomainen alkuleikki: Taitoharjoitteita käsinseisontaan, perus akrobatia airtrackilla 

Venyttelyliikkeet viikoittain: Takareisien venytys, eteentaivutus, haaraistunta eteenpäin, spagaatit jokaiseen liikkuvuus suuntaan ja silta  

Voimaliikkeet viikottain: köyden kiipeäminen kaari ja kuppipidot 2 x 15-20 sekuntia.  

Telineillä: Trampalla volttikierteellä, puomilla hyppyjen ja piruettien tekniikoita. Rekillä kiepin, heilunnan ja kipin harjoituksia. 

Vaihtuva loppuleikki tunnin teeman mukaisesti 

Naperotemppu

Kauden päättyessä tavoitteena on, että lapsi osaa: -Etuperin kuperkeikka maalla -Käsilläseisonta viistosti seinää vasten -Tasaloikat jalat yhdessä sekä yhdellä jalalla ponnistus -Kiipeäminen -Käsien varassa roikunta -Hippaleikin säännöt -Heittäminen ja kiinniottaminen 

KERRAT 1-4:  

Alkuleikki vaihtuva: tutustuen saliin ja jumppakavereihin, hippa-leikki tutuksi  

Liikkuvuus ja voimaharjoitteet: täysistunta –ja haaraistunta, roikunta rekillä, puolapuulla, renkaissa  

Voimistelulliset elementit: eläinasennot -ja liikkumistyylit etuperin 

Motoriset perustaidot: tasapainotaidot: pää alaspäin asennot, liikkumistaidot: hyppiminen+ kiipeileminen, käsittelytaidot: heittäminen 

Sosiaaliset tavoitteet: opetellaan leikkien sääntöjä 

KERRAT 5-8:  

Alkuleikki vaihtuva: x-hippa, karhuhippa jne. 

Voima/kehonhallinta: lepakkoseisonta, rapukävely, kyykkyhypyt, punnerrusasento  

Voimistelulliset liikkeet: karhuasento, kuperkeikka etuperin, tasahypyt, tukkipyörintä alamäkeen  

Motoriset perustaidot: tasapainotaidot: pyöriminen, liikkumistaidot: juokseminen, käsittelytaidot: vierittäminen 

Voimistelurata: tasapainoilu viivalla / puomilla, kuperkeikka, tasahyppely sivulta sivulle, puolapuilla kiipeäminen + jalan irroitus, roikunta renkailla / nojapuilla, kippura-käsilläseisonnan alkeet 

KERRAT 9-12:  

Alkuleikki vaihtuva: vesi nousee, värileikki, voimisteluhippa  

Voima/kehonhallinta: selkälihas nosto, punnerrus asento, kuppipidon alkeet, kyykystä hyppy  

Voimistelulliset liikkeet: ponnistus käsien varaan, kyykyssä kävely, taakaperin kuperkeikan alkeet.  

Motoriset perustaidot: tasapainotaidot: väistäminen+ pysähtyminen, liikkumistaidot: loikkiminen, käsittelytaidot: kiinniottaminen 

Voimistelurata: kippura-käsilläseisonta seinää vasten, takaperin kuperkeikka alamäkeen, lepakkoseisonta, puolapuilla tähti asento, puomilla/viivalla varpailla kävely, nojapuilla roikunta kippurassa, kerähyppy ponnulta ponnistaen. 

KERRAT 13-15:  

Alkuleikki vaihtuva: banaanihippa, värileikki, jääpuikko 

Voima/kehonhallinta: rapu-asennossa lantion nosto, kaarinosto, sammakkohypyt  

Voimistelulliset liikkeet: kärrynpyörän alkeet, takaperin kuperkeikan käsityöntö tasamaalla, tukkipyörintä, etuperin kuperkeikka, pupu-hypyt  

Motoriset perustaidot: tasapainotaidot: suunnan muutokset, liikkumistaidot: loikkiminen+ laukkaaminen, käsittelytaidot: heittäminen+ kiinniottaminen  

Voimistelurata: lepakkoseisonta yhdellä jalalla, munamies roikunta, takaperin kuperkeikka alamäkeen, kärrynpyörän alkeisharjoite penkin ylitse, renkailla neulansilmän harjoite. 

Trampoliini alkeet

KERRAT 1-2:  

Tuntien teemana: Ryhmään sekä ohjaajaan tutustuminen. Perusvoimistelun liikkeisiin tutustumista sekä trampoliinilla perusponnistusten opettelua. Trampoliinilla perusponnistukset, erilaiset hyppy- yhdistelmät, volttien alkeet & tekniikkaa  

Oheispisteet: Ponnulaudalta ponnistus, ponnulaudalta kerähyppyä korkealle patjalle, kuppi -ja kaariasennot maassa, kerä-asento  

Venyttelyinä: silta, salmiakkivenytys, lonkankoukistajat.  

Voimaosiossa treenataan ensimmäisten harjoitusten aikana tasaisesti eri lihasryhmiä läpi. 

KERRAT 3-4:  

Tuntien teemana: Ponnistusten alkeiden syventäminen, sekä volttien jalostaminen pidemmälle. Volttiradalla trampoliinia tukevien perusasentojen harjoittelu, kuten kuppi ja kaariasennot, kierteet sekä ponnistushypyt ja muut keskivartalon asentoa tukevat harjoitteet.  

Trampalla: Istumaanhypyt, hypyt kaatuen selälleen, oikeaoppinen ponnistus trampoliinilla. Puolikiereiden harjoitteet, kerävoltin harjoiteet.  

Oheispiste: Puolikierteet, kuperkeikat & minivoltit, kerävoltin asento, ponnulaudalla ponnistukset  

Voima: Keskitytään keskivartalon voimaan sekä sen hyvään hallintaan. Liikkeinä seinäkyykky, hyvä lankkupito, erilaiset pareittain tehtävät keskivartaloharjoitteet vatsoille sekä selälle.  

Venyttely: Spagaatti molemmin puolin sekä sivu suunnasssa, ylävartalon venytykset, salmiakki venytys, lonkan koukistajat. 

KERRAT 5-6:  

Tuntien teemana: Trampalla kokokierteen alkeet, puolikierteet, kerävoltin jalostus, hypyt joista päädytään istumaan trampoliinille,  

Oheispiste: kerä-asento, puoli- ja kokokierteiden harjoittelu, keskivartaloa tukevat harjoitukset, hyppyasennon harjoittelu, kuperkeikat molempiin suuntiin.  

Voima: Keskitytään alavartalon voimaan. Liikkeinä esimerkiksi kyykyt, seinäkyykky, askelkyykkykävelyt sekä askelkyykyn eri variaatiot.  

Venyttely: Spagaatit molemmin puolin sekä sivusuunnassa. Etu-ja takareidet ja lonkankoukistaja. 

KERRAT 7-8:  

Tuntien teemana: Trampoliinilla ja volttimontulla puolivoltin harjoitteita, kerävoltin harjoitteiden jatkaminen, ilmassa asennon vaihtaminen  

Oheispiste: spagaattihyppy, keräasento, x-hypyt, jännehypyt, tavallinen käsinseisonta seinää vasten, korkeat jännehypyt, takaperin kuperkeikka.  

Venyttely: Spagaatti molemmin puolin sekä sivuspagaatti, lonkankoukistajat, salmiakkivenytys, taka- ja etureidet.  

Voima: Keskitytään ylävartalon voimaan: punnerrukset, dipit, ojentajat, leuanveto. Tunnin lopuksi käsinseisonta harjoiteita ilman seinää.  

KERRAT 9-10:  

Tuntien teemana: Trampalla korkeat kerähypyt, puolivolttien harjoittelu trackillä ja trampalla, kerävoltin harjoitteet taitotason mukaan, puolivoltin hiominen sekä trampalla että air trackillä.  

Oheispisteinä: hartiatyöntö käsinseisonnassa, käsinseisonta seinäävasten, kerävolttia valmistavat harjoitteet, takaperin kuperkeikka.  

Voima: Keskitytään keskivartalon voimaan sekä sen hallintaan. Liikkeinä seinäkyykky, lankkupito, erilaiset pareittain tehtävät keskivartaloharjoitteet vatsoille sekä selälle.  

Venyttely: Spagaatti molemmin puolin sekä sivusuunnasssa. Ylävartalon venytys sekä käsilläseisontaa tukevia liikkuvuusharjoituksia sekä venytyksiä. 

KERRAT 11-12:  

Tuntien teemana: Taaksevoltin ja flikin harjoitteita trampalla, permannolla esim. patjan päälle sekä air trackilla erilaisissa muodoissa.  

Oheispiste: 1. ponnistus ponnistuslaudalta korkealle patjakasalle kerä asentoon.  

  1. Ponnistus ponnistuslaudalta korkealle patjakasalle kerä asentoon, jonka jälkeen takaperin kuperkeikalla mattokasan päältä kohti permantoa. 

3.Hartiatyöntö käsinseisonnassa.  

Voima: Keskitytään alavartalon voimaan. Liikkeinä esimerkiksi kyykyt, seinäkyykky, askelkyykkykävelyt sekä askelkyykyn eri variaatiot.  

Venyttely: Spagaatit molemmin puolin sekä sivusuunnassa. Etu-sekä takareidet ja lonkankoukistaja. 

Venyttelyn lopuksi keskitytään harjoittelemaan käsilläseisonnan perusasentoa seinällä.  

KERRAT 13-15:  

Viimeisten harjoitusviikkojen teemana on monipuolisesti yhdistellen ja soveltaen edellisten kertojen aikana opittuja liikkeitä ryhmän toiveita kuunnellen.  

Liikkeitä: kerävoltit, taaksevoltin harjoitteiden jatkaminen, taittovoltti, puolivoltti, flicki.  

Oheispisteet: taaksevoltin harjoitteita kts. kerrat 10-12, hartiatyöntö, voltit airtrackilla.  

Voima: Keski- ja ylävartalon voima, alavartalon voima.  

Jokaisella tunnilla tulisi myös käsilläseisonnan eri variaatioita. 

 

Ninja-gym

1. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Kuljetaan keskellä salia eri liikkumistavoilla, jotka nimetty eri eläinten mukaan. Ohjaaja tai lapset voivat myös itse keksiä, miten mikäkin eläin liikkuu: hämähäkki, mato, koppakuoriainen, toukka, kärpänen, muurahainen, etana 

NINJAVOIMA: Lankkupito, lankkupito lattialla, pyramidi-silta, punnerrusharjoitteet 

NINJARATA: Pitkä ryömintärata, kuperkeikka eteenpäin, maailmanympäri, kissakävely, pukkihypyt penkin yli tai viivan yli, tasapainokävely hyppynaruja pitkin, tarkkuushypyt renkaiden tai hyppynarujen sisälle, tukkipyörintä 

LOPPULEIKKI/VERRYTTELY JA RAVISTELUT: Hammaspeikko

2. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Ninjakilpikonnat 

NINJAVOIMA: Vatsaveto, punnerrus seinää vasten, suojuoksu paksulla patjalla, vartalon kierto 

NINJARATA: Kuperkeikka alamäkeen, tarkkuushypyt puomilla, ympärimeno renkailla/kieppi, kuperkeikka penkillä tai lattialla piirrettyä viivaa pitkin, tasahypyt monttupaloilla, pukkihypyt penkin yli, kissakävely takaperin viivalla tai penkillä, ladonovi, selälleen hyppy keräasennossa 

LOPPUVERRYTTELY: Marionetit – yksi on ”nukkemestari” ja muut ovat marionetteja, jotka tekevät mitä nukkemestari keksii

3. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Viivahippa 

NINJAVOIMA: Suojuoksu paksulla patjalla 15-30 sek, lankkupito kädet penkillä 10-15 sek, ladonovi 

NINJARATA: Taaksepäin kuperkeikka alamäkeen, kerähyppy selälleen paksulle patjalle, vauhdinotto rekillä, spiderman puolapuissa, kävely viivaa pitkin eteen ja taaksepäin, esteiden ylitys, maailmanympäri kädet vanteen sisällä, pituusloikka, liskoryömintä 

LOPPULEIKKI: Lontoon bussi

4. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Pukkihippa 

NINJAVOIMA: Palikan/patjan päälle hypyt 10 kpl, vatsavedot, vartalon kierto, punnerrus 

NINJARATA: Pukkihypyt penkin yli, aasin potkut kädet korokkeella, seinäkieppi, karhunpyörä, kiepin ponnistus korokkeelta, liskoryömintä, avustettu kärrynpyörä, tarkkuushypyt montun paloilla tai hernepusseilla, laukkahypyt viivaa pitkin, kuperkeikka eteenpäin tasaisella tai alamäkeen, juoksu ja ponnistus paksulle patjalle 

LOPPULEIKKI: Liikennepoliisi-leikki

5. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Apinahippa 

NINJAVOIMA: Roikkuminen aisalla 5-10 s. myötäotteella, puolapuiden kiipeäminen ylös ja alas, turmanriipunta puolapuissa 

NINJARATA: Roikkuminen köydessä, karhukävely, ympärimeno renkailla, matkustus rekillä, riipunta renkailla, roikunta rekillä, marakattiliikkuminen rekillä, penkillä kiipeäminen ylös ja alas, ladonovi, otteet puolapuilla, kerähypyt penkiltä 

LOPPULEIKKI: Rapukävely-hippa

6. NINJAGYM

ALKULÄMMITTELY: Hippa 

NINJAVOIMA: Vatsaveto lattialla, boksihypyt, punnerrus seinää vasten, lankkupito 

NINJARATA: ¼ hypyt renkaiden sisällä, tukkipyörintä maassa, liskoryömintä, kuperkeikka eteen, kärrynpyörä, ponnistus penkin päälle ja alas, tukkipyörintä rekillä, ympärimeno renkailla, maailmanympäri 

LOPPULEIKKI: Hernepussiviesti

7. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Hyppypavut 

NINJAVOIMA: Vatsaveto, tukkipyörintä, suojuoksu paksulla patjalla 

NINJARATA: Kukkokävely, vaaka lattialla viivalla tai puomilla/penkillä, tasahypyt montunpaloille, kävely penkillä, takaperin kävely puomilla/penkillä, kissakävely eteenpäin viivalla tai hyppynarulla, kävely viivalla, kissakävely takaperin viivalla, puomilla/penkillä kävely hernepussi pään päällä, hyppy omien käsien läpi 

LOPPULEIKKI: Pyykkipoika-hippa (itikka-hippa)

8. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Musiikki soi ja sen ajan liikutaan ohjaajan määräämällä tavalla, kun musiikki loppuu, täytyy pysähtyä. 

NINJAVOIMA: Suojuoksu, vatsaveto, boksihyppy, vauhditon pituushyppy tasajalkaa 

NINJARATA: Tarkkuushypyt, loikat montunpaloilla, kerähyppy penkiltä alas, jännehyppy penkille, tarkkuushyppy puomille, hypyt penkin yli, hypyt penkin yli kerä- ja x-asennossa, rapukävely, tarkkuushypyt penkiltä alas vanteen sisälle, monttupalalle jne, sprintti 

LOPPULEIKKI: Ninjaviesti 2-3 -samanlaista rataa

9. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Polttopallo 

NINJAVOIMA: Hernepussin heitto, matkustaminen rekillä, vatsaveto lattialla, kyykkyhypyt paikallaan 

NINJARATA: Hyppynarun pyörittäminen sivussa ilman hyppyä, pallon heittäminen pään yli maaliin, hyppynarukipsi, hyppynarun pyörittäminen, hernepussin heittäminen mahdollisimman kauas yläkautta korvan vierestä, hernepussin tarkkuusheitto alakautta, pallon kuljettaminen rapuasennossa määrätyn matkan, kissakävely penkillä, palloa kuljetetaan parin kanssa määrätty matka, pitkät loikat vuorojaloin, sprintit, marakatti rekillä 

LOPPULEIKKI: Viesti

10. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Kuka pelkää Super-ninjaa 

NINJAVOIMA: Viivajuoksu, kyykkyhypyt määrätty matka, vatsaveto, reaktiolähdöt, pitkällä hyppynarulla hyppiminen 

LOPPULEIKKI: Peili

11. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Lontoon bussi 

NINJAVOIMA: Vatsaveto, lankkupito, kyykkyhypyt 

NINJARATA: Matkustaminen tangolla, turmanriipunta tangolla, kärrynpyörä/karhunpyörä, kieppi, tukkipyörintä tangolla, kissakävely penkillä tai kiveyksen reunalla, karhunkävely määrätyn matkan, tarkkuushypyt 3-6 kpl, sprintti, penkin/esteen/aidan yli kiipeäminen ja laskeutuminen, penkin ylitys vauhdista 

LOPPULEIKKI: Rope skipping pitkällä narulla

12. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Pukkihypyt 

NINJAVOIMA: Suojuoksu, boksihypyt, vatsaveto, punnerrus seinää vasten 

NINJARATA: Sprintti, juoksu ja tasaponnistus ponnarilta patjalle, penkin yli hypyt, laukkarata, laukka-askel+ jännehyppy, ladonovi, kärrynpyörä/karhunpyörä, tukkipyörintä, rapukävely, vauhdista tarkkuushyppy, liskoryömintä 

LOPPULEIKKI: Pituushyppykisa paksulle patjalle

13. NINJAGYM

LÄMMITTELYLEIKKI: Ninjaeläimet 

NINJARATA: Turmanriipunta, vatsaveto, matkustus; jalat pysyy paikallaan, penkin yli hypyt, kiertoliike päinmakuulla, ryömintä, kissakävely, ninjahaaste 1 

LOPPUVERRYTTELY

14. NINJAGYM

LÄMMITTELYLEIKKI: Eläintenkarnevaali, ninjavenyttelyt ja tasapainoharjoitteet 

NINJARATA: Kuperkeikkaharjoitus, ylitys-alitus, tarkkuushyppysuora, roikuntapiste, pukkihyppysuora, kierintäsuora 

LOPPUVERRYTTELY

15. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Lankkuhippa, erilaiset liikkumiset permannolla 

NINJAVOIMA: Sykkyrä linkkari, kurotus päinmakuulla, lankku, avustettu leuanveto 

NINJAVENYTTELYT 

NINJARATA: Ladonovi, kissakävely, seinää vasten kiipeäminen vatsa seinää vasten, pukkihypyt penkin yli, karhunpyörä, painon vienti käsille ponnarilla tai korkeammalla matolla, oikonoja rekillä ja alastulo etukautta, tarkkuushyppyrata, kuperkeikka tasaisella tai alamäkeen

16. NINJAGYM

LÄMMITTELY: Pukkihippa 

VENYTTELYT 

NINJARATA: Pukkihypyt penkin yli, karhunpyörä, kurotukset päin makuulla ristiin, kuperkeikka alamäkeen, frog-hypyt, ryömiminen, spurtti, kävely puolapuilla, tarkkuushypyt, kissakävely penkillä