Pirkanmaan Osuuskaupassa on käytössä Kannustajat-ohjelma, jonka kautta osuuskaupan sponsorointituki ohjataan paikallisille yhdistyksille. Ohjelman avulla asiakasomistajat voivat vaikuttaa osuuskaupan tukitoimintaan. Tampereen Sisu valittiin mukaan tammi – kesäkuun jaksolle. Nyt kannattaa siis toimia ja käydä ilmoittautumassa Sisun kannustajaksi ohjeiden mukaisesti: Ohje Kannustajaksi ilmoittamiseen

 

  • Mitä enemmän asiakasomistaja kerryttää itselleen Bonusta, sitä enemmän hänen kannattamansa yhdistyksen tukipotti kasvaa.
  • Osuuskaupan tukisumma jaetaan tuettavien yhdistysten kesken siinä suhteessa, missä Kannustajat ovat omilla bonusostoillaan kerryttäneet yhdistysten tukipotteja.
  • Yhdistyksille maksettava tuki ei ole pois asiakasomistajille maksettavasta Bonuksesta, vaan kannustusohjelma antaa asiakasomistajille mahdollisuuden vaikuttaa osuuskaupan tuen jakautumiseen yhdistysten kesken.

Mahdollinen tuki tullaan käyttämään lasten- ja nuorten harrastustoiminnan, kuten olosuhteiden, välineiden ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Myös erilaisten ryhmähenkeä kasvattavien aktiviteettien tarjoaminen harrastajillemme on tärkeässä roolissa.