Viime päivinä mediassa on käsitelty kovasanaisesti Tamperelaista joukkuevoimistelua ja seurasiirtoja. Tampereen Sisua ei ole kuultu asiassa kertaakaan vaikka Sisukin on artikkeleissa useaan otteeseen mainittu. Toimitimme eilen Aamulehteen oman kantamme asiaan liittyen mutta toimituksesta ehdotettiin oman kannan julkaisun sijaan että urheilutoimitus tekee asiasta artikkelin, jossa huomioidaan myös Sisun kanta. Artikkelia varten haastateltiin vain Tampereen Voimistelijoiden puheenjohtajaa, apulaispormestari Aleksi Jänttiä. Koska artikkelissa oli useita asiavirheitä, julkaisemme nyt sivuillamme eilen Aamulehdelle toimittamamme kannanoton. Tämän päiväisen artikkelin osalta tulemme tekemään oman kannanoton julkaistavaksi lehdessä. Yksi olennainen asiavirhe median uutisoinnissa on koskenut siirtyvien voimistelijoiden määrää – 20 voimistelijan sijaan työnantajaa vaihtaville valmentajille on siirtohalunsa ilmaissut n. 60 voimistelijaa.

Tässä Tampereen Sisun Aamulehdelle toimitamma kannanotto kokonaisuudessaan:

Tampereen Sisun oma kannanotto Aamulehden 22.11. ilmestyneeseen artikkeliin ”Mestarijoukkueen ympärillä raju riita” sekä aikaisempiin Aamulehden verkkosivujen aiheeseen liittyviin artikkeleihin.

Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeiden mukaan ”Oma kannanotto” (entinen ”vastine”) pitää julkaista, jos erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta tahoa ei ole kuultu jutussa samanaikaisesti eikä jälkikäteen. Aamulehden uutisoinnissa Tampereen Voimistelijoiden ja Minetti-joukkueiden riidoista on käsitelty myös Tampereen Sisua, mutta kertaakaan seuran edustajia ei ole haastateltu.

Tuomme oman näkemyksemme esiin koskien Ikuri-hallin harjoitusvuorojen käyttöä, oikeutta Tampereen kaupungin omistaman kanveesin käyttöön sekä TV:n puheenjohtajan, apulaispormestari Aleksi Jäntin virheellisiä lausuntoja. Emme puutu Tampereen Voimistelijoiden ja Minettien välisiin erimielisyyksiin, koska ne ovat ao. seuran sisäinen asia.

Tampereella liikuntapaikkojen käyttövuorot jakaa kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö. Toisin kuin Tampereen Voimistelijoiden puheenjohtaja, apulaispormestari Aleksi Jäntti on sanonut, myös Ikurin liikuntahallin voimistelutiloihin on myönnetty käyttövuorot. Tiloja ei  siis ole vuokrattu millekään seuralle, kuten Jäntti väittää. Käyttövuoroja koskevan päätöksen alussa mainitaan Tampereen Sisu ja Tampereen Voimistelijat tasavertaisina samassa lauseessa.

Ikurin liikuntahallin osalta päätökset käyttövuoroista ja niiden hintamuutoksista on tehty kalenterivuosittain. Tämän vuoden osalta Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola teki kesken vuotta 26.9. korjauksen loppuvuoden käyttömaksuihin, kesällä käytyjen liikunta- ja nuorisoyksikön, Tampereen Sisun ja Tampereen Voimistelijoiden neuvottelujen jälkeen. Syynä muutokseen oli Sisun aloite käyttömaksunsa pienentämisestä, koska seuran Teamgym toiminta päättyi vuoden 2016 lopussa ja seura kuitenkin joutui maksamaan tämän lajin tilasta Ikurin liikuntahallissa.

Päätöstä vuoden 2018 käyttövuorohinnoittelusta ja sen muodostumisperiaatteista ei ole vielä tehty, toisin kuin Jäntti ja TV:n johtoryhmän jäsenet ovat jäsenistölleen sekä medialle tiedottaneet.

Ikurin liikuntahallilla on joukkuevoimistelun käytössä kaksi virallista kanveesia. Hyvin organisoituna löytyisi kaksi muuta joukkuevoimistelun kilpakanveesin kokoista aluetta, joissa on pelkkä matto tällä hetkellä. Virallisista joukkuevoimistelukanveeseista toinen on Tampereen Voimistelijoiden itse hankkima. Toinen on kuitenkin Tampereen kaupungin hankkima, eikä kaupunki ole osoittanut kanveesia yhdenkään tamperelaisen seuran käyttöön yksinoikeudella.

Jäntti kertoo myös Aamulehden 22.11. uutisessa, että Ikurin liikuntahallilla on Tampereen Sisun ja Tampereen Voimistelijoiden muita yhteisiä tiloja kuin joukkuevoimistelulle osoitetut tilat, missä Minetit voisivat jatkossa harjoitella. Nämä muut tilat ovat kilpatelinevoimistelijoiden kaupungin ainoat harjoitustilat sekä harrastevoimistelulle osoitettu sali.

Molempien Ikurissa toimivien voimisteluseurojen talouden  peruspilari on harrasteryhmätoiminta. Jos nämä noin 1 500 harrastevoimistelijalle osoitetut tilat muutettaisiin joukkuevoimistelun kilparyhmien käyttöön, kuolisi molempien seurojen talous ja satojen lapsien harrastus loppuisi. Kilpatelinevoimistelutilat ja harrastevoimistelutilat ovat jo nykytilanteessa tupaten täynnä.

Median uutisoinnista saa helposti sen käsityksen, että Minettien tuleva harjoituspaikka olisi Tampereen Voimistelijoiden päätäntävallassa. Näin asia ei ole, vaan Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö tekee päätökset Ikurin liikuntahallin käyttövuoroista. Koska ensi vuoden päätöstä ei ole tehty ja asia on tuotu näin näkyvästi julkisuuteen, on Tampereen kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi kutsunut maanantaiksi 27.11. kokoon neuvottelun, johon osallistuvat kummankin  voimisteluseuran johto sekä liikunta-asioista vastaavat johtavat virkamiehet. TV:n puheenjohtaja Aleksi Jäntti on ilmoittanut, ettei osallistu neuvotteluun.

Anna Tanninen                                                   Joni Koivunen
Puheenjohtaja                                                    Toiminnanjohtaja
Tampereen Sisu ry                                            Tampereen Sisu ry