Vuosikokous

Aika:             29.03.2017 klo 18.00

Paikka:          Seuran toimisto, Näsilinnankatu 22 A31, 33210 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokoukselle kuuluvat asiat

  • esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
  • esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
  • valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
  • käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
  • päätetään seuran koollekutsumistavasta sekä
  • käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen.
Tampereen Sisu ry:n johtokunta
Lisätietoja:
Anna Tanninen, puheenjohtaja: 040 3507388 | Christa Uuramo, varapuheenjohtaja: 050 3366351