lasten harraste

 

Ryhmät on jaoteltu tason ja lapsen iän mukaan.  Ryhmistä voi edetä aina seuraavaan ryhmään kun taidot kehittyvät. Jokaiselle kaudelle ilmoittaudutaan erikseen. Kilparyhmäpuolelle järjestetään pari kertaa vuodessa testejä, joista tiedotetaan kaikille sillä hetkellä mukanaoleville harrasteryhmäläisille sekä myös julkisesti Sisun Internet-sivuilla.

TELINEVOIMISTELU MINIT
(2-5-vuotiaat)

Minit harjoittelevat liikunnallisia perustaitoja sekaryhmässä eli tytöt ja pojat yhdessä. Mineissä harjoittelu on lapsen tahtiin etenevää leikinomaista toimintaa, jossa tarjotaan liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä. Tavoitteena on tukea lasten liikunnallista kehitystä ja antaa lapsille kokemuksia omasta kehostaan ja sen toiminnasta. Tunneilla tutustutaan erilaisiin telineisiin ja opetellaan telinevoimistelun alkeisliikkeitä osallistujien iän ja taitotasojen mukaan. Lisäksi tunneilla opetellaan toimimaan ryhmässä, noudattamaan sääntöjä sekä muita sosiaalisia taitoja. Voimistelusta lapsi saa valmiudet liikunnalliseen elämäntapaan ja hyvät edellytykset muille urheilulajeille. Harjoituksen kesto on 45 min.

TELINEVOIMISTELU ALKEISRYHMÄ
(6-9 -vuotiaat voimistelua aloittavat pojat ja tytöt)

Alkeisryhmä on tarkoitettu sekä uusille harrastajille että Minit-ryhmistä siirtyville lapsille. Monipuolinen harjoitustunti sisältää telinevoimistelun alkeisliikkeiden (kuperkeikat, kärrynpyörät, kiepit jne.) lisäksi erilaisia notkeus-, tasapaino-, voima- ja ketteryysharjoitteita sekä telineratoja ja liikuntaleikkejä. Tunneilla opetellaan liikunnan perustaitoja edeten lapsen taitojen mukaan. Tunnit myös auttavat lapsia keskittymään, noudattamaan sääntöjä ja toimimaan ryhmässä muut huomioonottaen.

TELINEVOIMISTELU JATKORYHMÄ
(7-9-vuotiaat tytöt ja pojat)

Ryhmä on tarkoitettu vähintään vuoden harrastaneille tytöille ja pojille. Harjoituksissa syvennetään ja jatketaan alkeisryhmässä opittuja telinevoimistelutaitoja. Lapsen olisi jatkoryhmään siirtyessä hyvä osata jo kuperkeikat, kärrynpyörä sekä kieppi. Telinevoimistelutunnit ovat erittäin hyvä harjoitusmuoto minkä tahansa muu urheilulajin rinnalle. Voimistelu kehittää lihaksistoa monipuolisesti ja tasaisesti ja antaa kokemuksia ja liikkeitä, joita on vaikea saada muualta.  Tunnit ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia ja niillä tehdään myös erilaisia ketteryys-, voima- ja notkeusharjoituksia.  Harjoitusten kesto on 60 tai 90 min.

TELINEVOIMISTELU EDISTYNEET (Ratina)
(10 vuotta täyttäneet, vähintään kaksi vuotta harrastaneet tytöt ja pojat)

Ryhmä on tarkoitettu pääasiassa vähintään kaksi vuotta voimistelleille pojille ja tytöille. Ryhmään siirrytään jatkoryhmästä. Mukaan voivat päästä aloittelijatkin, mutta tällöin on otettava ensin yhteyttä Sisun toimistoon ja sovittava taitotason tarkistamisesta. Edistyneiden ryhmässä syvennetään jo opittuja taitoja ja edetään entistäkin vaativimpiin liikkeisiin omien taitojen mukaan. Ryhmässä harjoitellaan mm. puolivoltteja ja voltteja eteen- ja taaksepäin. Oheisharjoitteina tehdään notkeus-, lihaskunto ja ketteryysharjoitteita. Harjoittelu ryhmässä ei ole ryppyotsaista vaan mukavaa ja monipuolista voimistelua.

TELINEVOIMISTELU TAITORYHMÄT
(aiemmin harrastaneet 7-9 -vuotiaat ja 10-13-vuotiaat)

Ryhmä on tarkoitettu niille, jotka ovat jo aiemmin harrastaneet telinevoimistelua tai joiden taidot muuten ovat jo ryhmän vaatimalla tasolla (vastaa jatkoryhmän-edistyneiden tasoa). Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa Ikurin telinevoimistelutiloissa. Ryhmän koko pidetään pienenä, jotta henkilökohtaiseen ohjaamiseen voidaan kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti harrastajille eikä tähtää kilpavoimisteluun. Tytöille ja pojille on molemmille tarjolla kaksi ryhmää iän mukaan.

TRAMPOLIINIRYHMÄ, ALKEET JA JATKO
(7 – 10 ja 11-14-vuotiaat tytöt ja pojat)

7-10 -vuotiaille suunnatussa Trampoliiniryhmässä harjoitellaan trampoliinivoimistelun alkeita jättitrampoliinilla. Harjoitukset aloitetaan perushypyillä; jänne-, x-, istumaan-, ja selälleen -hypyt ja edetään taitojen karttuessa esimerkiksi volttien harjoitteluun. Laji kehittää erityisesti tasapainoa ja vartalonhallintaa ja sopii myös niille lapsille, joilla ei ole telinevoimistelutaustaa. Trampoliinitunneilta saat hyvät lähtökohdat trampoliiniharjoitteluun tai pääset syventämään vaikkapa pihatrampoliinitaitojasi.11-14 –vuotiaiden jatkoryhmässä liikkeet ovat jo huomattavasti vaativampia eli tunnilla keskitytään muun muassa volttien, flik-flakien ja muiden vaativampien akrobaattisten liikkeiden harjoitteluun.

LAPSI-VANHEMPI –TEMPPUILU

Lapsi-vanhempi-temppuilussa lapset pääsevät liikkumaan yhdessä äidin, isän tai muun tutun aikuisen kanssa. Tunneilla sekä aikuiset että lapset saavat harjoitella voimistelun perusliikkeitä ja kokea yhdessä liikunnan iloa. Lapsi-vanhempi-temppuilussa aikuisen osuus on tärkeä, sillä aikuiset innostavat ja omalla esimerkillään motivoivat ja kannustavat lapsia. On siis tärkeää, että myös aikuinen osallistuu leikkeihin, verryttelyihin ja temppuiluun yhdessä lapsen kanssa. Lasten kokonaisvaltaista kehittymistä tuetaan leikinomaisen ja monipuolisen liikunnan avulla. Lapsen liikemotoriikka kehittyy, lapsesta tulee ketterämpi ja tietoisuus omasta kehosta lisääntyy. Lapsi-vanhempi-temppuilua on n. 2-3 vuotiaille lapsille sekä alle kouluikäisille lapsille. Ryhmän kesto on 45 min.

FREEGYM

Voimisteluliiton lanseeraama uutuus laji.

Freegym on uusi lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja.
Freegymissä yhdistyvät voltit, parkour, voimistelu ja voimaharjoittelu. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset.
Freegymiä voi tehdä ikään, taustaan tai kokemukseen katsomatta sisällä saleissa tai ulkona. Sitä voi tehdä yksin tai yhdessä.

Freegymistä löytyy myös 1 jatkoryhmä keväällä 2017.

Freegymin ikäryhmät Sisussa 7-9 v.,10-12 v. ja 13-16 v.

Freegymin mainosvideo YouTubessa

freegym_logo_rgb-03

TRIKKAUS

Trikkaus (temppuilu) on näyttävä liikunnallinen laji, joka koostuu erilaisien taistelulajien, akrobaattisen voimistelun ja muiden vastaavien lajien näyttävimmistä tempuista, joista trikkaaja pyrkii tekemään mahdollisimman sulavan ja näyttävän kokonaisuuden käyttämällä erilaisia potkuja, voltteja ja kierteitä.

PARKOUR

Parkour on liikuntalaji, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman sulavasti, nopeasti ja tehokkaasti paikasta toiseen. Parkourissa pyritään hyödyntämään kaikkia ympäristön esineitä ja rakenteita nopeaan ja katkeamattoman sulavaan liikkeeseen.