Ryhmät | Länsi-Tampere | Keskusta | Itä-Tampere | Harjoitusmaksut  | Ohjeita harrasteryhmäläisille | Kuvia harrasteryhmistä |

 

Tampereen Sisun tavoitteena on tarjota telinevoimistelua kaikille. Telinevoimistelu on monipuolinen ja hauska harrastus, jossa pääsee kokeilemaan omia rajojaan. Telinevoimistelu kehittää kattavasti voimaa, ketteryyttä, tasapainoa ja liikkuvuutta. Telinevoimistelusta on hyötyä läpi elämän, ja se sopii mainiosti oheisharjoitteluna myös muille lajeille. Harrasteryhmiä Sisusta löytyy kaikille: nuorimmat ovat alle 2-vuotiaita ja vanhimmat yli 80-vuotiaita.

Harrasteryhmissä päätavoitteena on, että harjoituksissa olisi hauskaa ja joka kerta oppisi jotain uutta. Harrasteryhmissäkin kiinnitämme huomiota telinevoimistelulle olennaisiin liikkeisiin ja asentoihin ja siihen että liikkeet tehdään oikein. Ryhmässä toimiminen kehittää voimistelijan sosiaalisia taitoja ja voimistelusta saa elinikäisiä ystäviä. Ohjaajamme ovat koulutettuja ja monilla on kilpavoimistelutausta- tai muu urheilutausta. Toimintamme on erittäin tasokasta ja turvallista. Harrasteryhmä toimintaa on yhteensä viidessä eri toimipisteessä ympäri Tamperetta.

Ryhmät on jaoteltu tason ja lapsen iän mukaan.  Ryhmistä voi edetä aina seuraavaan ryhmään kun taidot kehittyvät. Jokaiselle kaudelle ilmoittaudutaan erikseen. Kilparyhmäpuolelle järjestetään pari kertaa vuodessa testejä, joista tiedotetaan kaikille sillä hetkellä mukanaoleville harrasteryhmäläisille sekä myös julkisesti Sisun Internet-sivuilla.

MINIT
(2-5-vuotiaat)

Minit harjoittelevat liikunnallisia perustaitoja sekaryhmässä eli tytöt ja pojat yhdessä. Mineissä harjoittelu on lapsen tahtiin etenevää leikinomaista toimintaa, jossa tarjotaan liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä. Tavoitteena on tukea lasten liikunnallista kehitystä ja antaa lapsille kokemuksia omasta kehostaan ja sen toiminnasta. Tunneilla tutustutaan erilaisiin telineisiin ja opetellaan voimistelun alkeisliikkeitä osallistujien iän ja taitotasojen mukaan. Lisäksi tunneilla opetellaan toimimaan ryhmässä, noudattamaan sääntöjä sekä muita sosiaalisia taitoja. Voimistelusta lapsi saa valmiudet liikunnalliseen elämäntapaan ja hyvät edellytykset muille urheilulajeille. Minit toimivat esivalmennusryhmänä kaikille seuramme voimistelulajeille. Harjoituksen kesto on 45 min.

TELINEVOIMISTELU ALKEET
(6-11 -vuotiaat voimistelua aloittavat pojat ja tytöt, alkeisryhmiä eri ikäisille)

Alkeisryhmä on tarkoitettu sekä uusille harrastajille että Minit-ryhmistä siirtyville lapsille. Monipuolinen harjoitustunti sisältää telinevoimistelun alkeisliikkeiden (kuperkeikat, kärrynpyörät, kiepit jne.) lisäksi erilaisia notkeus-, tasapaino-, voima- ja ketteryysharjoitteita sekä telineratoja ja liikuntaleikkejä. Tunneilla opetellaan liikunnan perustaitoja edeten lapsen taitojen mukaan. Tunnit myös auttavat lapsia keskittymään, noudattamaan sääntöjä ja toimimaan ryhmässä muut huomioonottaen. Harjoituksen kesto on 60min.

TELINEVOIMISTELU JATKO
(7-11-vuotiaat tytöt ja pojat, jatkoryhmiä eri-ikäisille)

Ryhmä on tarkoitettu vähintään vuoden harrastaneille tytöille ja pojille. Harjoituksissa syvennetään ja jatketaan alkeisryhmässä opittuja telinevoimistelutaitoja. Lapsen olisi jatkoryhmään siirtyessä hyvä osata jo kuperkeikat, kärrynpyörä sekä kieppi. Telinevoimistelutunnit ovat erittäin hyvä harjoitusmuoto minkä tahansa muu urheilulajin rinnalle. Voimistelu kehittää lihaksistoa monipuolisesti ja tasaisesti ja antaa kokemuksia ja liikkeitä, joita on vaikea saada muualta.  Tunnit ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia ja niillä tehdään myös erilaisia ketteryys-, voima- ja notkeusharjoituksia.  Harjoitusten kesto on 60min.

TELINEVOIMISTELU EDISTYNEET           (Ratina ja Vestonkulma)
(10 vuotta täyttäneet, noin kaksi vuotta harrastaneet tytöt ja pojat)

Ryhmä on tarkoitettu pääasiassa vähintään kaksi vuotta voimistelleille pojille ja tytöille. Ryhmään siirrytään jatkoryhmästä. Mukaan voivat päästä aloittelijatkin, mutta tällöin on otettava ensin yhteyttä Sisun toimistoon ja sovittava taitotason tarkistamisesta. Edistyneiden ryhmässä syvennetään jo opittuja taitoja ja edetään entistäkin vaativimpiin liikkeisiin omien taitojen mukaan. Ryhmässä harjoitellaan mm. puolivoltteja ja voltteja eteen- ja taaksepäin. Oheisharjoitteina tehdään notkeus-, lihaskunto ja ketteryysharjoitteita. Harjoittelu ryhmässä ei ole ryppyotsaista vaan mukavaa ja monipuolista voimistelua. Harjoituksen kesto on 75min.

TELINEVOIMISTELU TAITORYHMÄT            (Ikuri)
(aiemmin harrastaneet 7-9 -vuotiaat ja 10-13-vuotiaat)

Ryhmä on tarkoitettu niille, jotka ovat jo aiemmin harrastaneet telinevoimistelua tai joiden taidot muuten ovat jo ryhmän vaatimalla tasolla (vastaa jatkoryhmän-edistyneiden tasoa). Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa Ikurin telinevoimistelutiloissa. Ryhmän koko pidetään pienenä, jotta henkilökohtaiseen ohjaamiseen voidaan kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti harrastajille eikä tähtää kilpavoimisteluun. Tytöille ja pojille on molemmille tarjolla kaksi ryhmää iän mukaan. Harjoituksen kesto 2 x 60min / viikko.

 

 

Voit myös lähettää meille viestiä koskien lasten harrasteryhmiä: