Satubalettitunnilla tutustutaan baletin liikemuotoon ja etsitään
baletinomaista liikkumistapaa lapselle luontaisia oppimistapoja
hyödyntäen. Ohjauksessa painottuvat oppilaan oman kehon hahmottaminen,
perusliikuntataitojen harjoittelu, koordinaatio, rytmiikka sekä luovat
harjoitukset ja liikkuminen musiikin tahtiin. Satubaletissa seikkaillaan
Frozen teemassa, Annan ja Elsan liikekieltä ja tanssillisuutta
hyödyntäen.