Ensisijaisesti etsimme oppisopimustyöntekijää, joka sijaistaa
harrastekoordinaattorin tehtävissä. Huomioimme myös hakijat joilla on jo
tehtävään sopiva koulutus. Työtehtävä on määräaikainen
7.1.-2021-15.12.2022, mutta työsuhdetta voidaan jatkaa tämänkin jälkeen.
Tarjoamme laadukasta ja monipuolista liikuntaa ympäri Tamperetta,
lähinnä voimisteluliikunnan parissa. Etsimme henkilöä
harrastekoordinaattorin opintovapaan ajalle (1.2.-1.5.2021), jonka
jälkeen työtehtävät jatkuvat pääsääntöisesti samana ohjaustuntien tai
toimistotehtävien lisääntyessä, hakijan ominaisuuksista riippuen.
Tuntimäärä määräytyy valitun henkilön osaamisen mukaan, tuntimäärä noin
30-37,5h.

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa
valmiudet erilaisiin liikunta-alan työtehtäviin tai jatko-opintoihin
ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkinnon suorittanut ohjaa
liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa
fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia
liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja
sekä suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia. Tutkinnon yhteydessä
opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Personal Trainerin pätevyyden
antava sertifikaatti.
https://varala.fi/liikunnanohjauksen-perustutkinto-oppisopimuksella/
Mikäli toimenkuva sopii jonkin muun alan oppisopimuskoulutukseen,
huomioimme myös tällaiset koulutukset.

Työtehtäviin kuuluu voimistelun harrasteryhmien ohjausta,
asiakaspalvelua, harrastekoordinaattorin avustamista erilaisissa
hallinnollisissa tehtävissä. Tässä työtehtävässä pääset työskentelemään
laaja-alaisesti liikunnan- ja urheilun parissa. Tehtävässä pääset
osallistumaan harrastetoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, ohjaat
eri-ikäisten harrasteryhmiä ja toimit erilaisissa
asiakaspalvelutehtävissä kuten seuran järjestämissä tapahtumissa.
Työssä menestyminen vaatii innokkuutta ja halua kehittyä
liikunta-alalla, kykyä työskennellä paineen alla muuttuvissakin
tilanteissa. Eduksi katsotaan aiempi kokemus voimistelun parista sekä
aikaisempi kokemus ryhmien hallinnasta ja ohjauksesta.  Hyvät
vuorovaikutustaidot ja kyky tiimityöhön on välttämättömiä.  Toivomme
myös itsenäistä työotetta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Toivomme
hyviä IT-taitoja ja aiempaa kokemusta asiakaspalvelutehtävistä. Eduksi
katsotaan aiempi kokemus laskutukseen ja muihin toimistotehtäviin
liittyen. Työaika painottuu ilta-aikaan (ja viikonloppu).

Tarjoamme työpaikan, jossa pääset työskentelemään monipuolisten
työtehtävien parissa liikunta-alalla. Tampereen Sisu on vuonna 1960
perustettu perinteikäs seura, joka on menestynyt niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin. Huumorintajuisessa työyhteisössä pääset toimimaan
osana menestyvää tiimiä. Osa ohjaustehtävistä voidaan räätälöidä valitun
henkilön vahvuuksien ja toiveiden mukaan (esimerkiksi ohjaus
erityisryhmissä, eri-ikäisten ryhmissä). Olemme myös avoimia
laajentamaan toimintaamme voimistelulajien ulkopuolelle.
Lähetä avoin hakemus 5.12. mennessä ansioluetteloineen.

Hakemukset
fanny.juvonen@tampereensisu.fi