Voimisteluliiton kurinpitolautakunta on 9.4.2019 antanut vapauttavan päätöksen valmentaja Titta Heikkilälle. Päätös tehtiin riippumattomista lakimiehistä koostuvassa lautakunnassa tarkan tutkinnan jälkeen yksimielisesti, sillä minkäänlaisille seuraamuksille ei löytynyt perusteita.

Tapaus liittyy Urheilulehden marraskuisen artikkelin aiheuttamaan kohuun koskien Heikkilän valmennusmetodeja. Artikkelin väitteet perustuivat sellaisiin, pääosin anonyymisti annettuihin lausuntoihin, joiden väitetty tapahtuma-ajankohta sijoittui Titta Heikkilän edellisen työnantajan aikaiseen ja vuosien takaiseen toimintaan. Tämän kaltaista toimintaa ei ole tullut esiin Titta Heikkilän Sisun aikaisessa työsuhteessa.

Helmikuussa tekemämme kyselyn perusteella Heikkilän tämä hetkiset valmennettavat eivät koe valmennusta epäasiallisena ja 100 % vastanneista (vastausprosentti 95 %) toivoo Heikkilän jatkavan heidän valmentajanaan.

Sisu ei hyväksy keneltäkään valmentajaltaan epäasiallista käyttäytymistä ja mikäli sellaista käytöstä esiintyy, puututaan siihen kunkin tapauksen edellyttämällä tavalla. Heikkilä tapauksessa tällaista tarvetta ei ole ollut.