Tampereen Sisun arvoissa on määritelty, että järjestämme vastuullista, motivoivaa ja inspiroivaa kilpavoimistelua ja harrastustoimintaa. Visionamme on olla valmennuksen laatujohtaja ja kilpaurheilijan sekä harrastajan seuravalinta. Missionamme on tarjota kansainväliset vaatimukset täyttävää huippuvalmennusta huippuolosuhteissa.

Kuten näistä voi lukea, on Sisun voimisteluvalmennukselle ollut jo vuosia tärkeää, että tavoittelemme huipulle, mutta ei keinolla millä hyvänsä. Meille tärkeää on yksilön omalaatuisuus ja pyrimme huomioimaan jokaisen omat vahvuudet sekä kehitettävät asiat valmennuksessamme.

Sisulla on työntekijöinä kansallisestikin pedagogisesti arvostettuja valmentajia, kuten Riku Koivunen, joka on mm. kouluttanut valmennustyyliään ja pienten lasten valmennuksessa arvostettuja menetelmiään mm. Voimisteluliitossa. Seuran sisällä näitä metodeja jalkautetaan esimerkiksi sisäisissä koulutuksissa, viikoittaisissa valmentajapalavereissa ja työntekijöiden viikkopalavereissa.

Seurassamme kaikkia voimistelulajeja voi harrastaa monella eri tasolla. Tämä on mielestämme suuri rikkaus. Huipulle tähtäävä voimistelu tavoittelee kansainvälisiin kilpailuihin ja pitää sisällään määrätietoista ja sitoutunutta harjoittelua. Valmentajan tehtävänä on saada voimistelijoista heidän parhaansa esiin.  Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa opetellaan harjoittelemaan kovaa sekä huolehtimaan levosta, palautumisesta sekä psyykkisestä valmentautumisesta. Kansainväliseen tasoon tähtäävässä valmentautumisessa on todennäköistä, että osalle urheilijoista tulee jaksoja, jolloin kaikki asiat eivät tunnu mukavalta. Valmentajan tehtävä on tukea urheilijoitaan pääsemään näiden vaiheiden yli ja saavuttamaan kokonaisvaltaisella valmentautumisella seuraavalle tasolle.

Vuoden 2018 alussa Minettien valmentajat ja voimistelijat siirtyivät Sisuun. Olemme rekrytointivaiheessa esitelleet Titta Heikkilälle, kuten muillekin uusille työntekijöillemme seuramme arvot ja pelisäännöt. Myös valmennustyylistä keskustelu on joka päiväistä työtä, mitä urheiluseurassa tehdään.

Luonnollisesti on työnantajan tehtävä valvoa, että arvoja ja pelisääntöjä noudatetaan. Kuten Aamulehden artikkelissa 15.11.2018 toimme esiin, emme ole Heikkilän työsuhteen aikana saaneet negatiivista palautetta Heikkilän valmennusmetodeista. Eikä lehdistössä esitetyt väitteet vastaa tämän vuoden aikaisia tapahtumia. Emme halua arvioida Heikkilän entisten seurojen aikaisia tapahtumia, koska meillä ei ole niistä tarvittavaa tietoa.

Niin kauan kuin Heikkilän Sisun työsuhteen aikaisessa toiminnassa ei ole huomautettavaa, seisomme hänen takanaan. Meille Heikkilän valmennusmetodit näyttäytyvät aikalailla erilaisessa valossa, mitä lehdistössä on tuotu esiin.

Tampereen Sisu haluaa palautetta toiminnastaan säännöllisesti. Vanhempainiltojen, voimistelijoiden keskustelutuokioiden ja jäsenpalautteiden lisäksi, Sisu tulee tekemään myös oman kyselytutkimuksen seuran valmennusmetodeista jäsenillemme.

Tapahtumat, joihin Urheilulehden artikkelissa pääasiassa viitataan ovat vuosilta 2011-2012. Tällöin Heikkilä on ollut työsuhteessa Tampereen Voimistelijoissa. Kuten artikkelissakin todetaan, ryhdyttiin vaikean 2011-2012 kauden jälkeen Voimisteluliiton johdolla joukkuevoimistelun maajoukkuetoiminnassa uudistuksiin. Nyt vuonna 2018 joukkuevoimistelun valmennuksessa on mm. seuraavia merkittäviä parannuksia kauden 2011-2012 toimintaan:

  • Ravintoterapeutti on mukana valmennustiimissä
  • Psyykkinen valmentaja on tavattavissa Tampereen urheiluakatemian kautta
  • Heikkilä ja muut Minettien valmentajat ovat vuosien varrella saaneet koulutusta ja työnohjausta
  • Liiton huippuseurastatus seuroille (Sisulle myönnetty) ja sen mukana laadun valvontajärjestelmät, joilla valvotaan myös valmennuksen laatua ja seuran toimintatapoja ja -malleja
  • Sisussa on myös johtokunnassa psykiatri, jonka erityisosaamisaluetta ovat vaikeat syömishäiriöt. Hän on seuran käytettävissä oman alansakin asioissa ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja tarvittaessa muutenkin
  • yhteistyö syömishäiriöliiton kanssa

Sisu ei hyväksy epäasiallista käytöstä toiminnassaan. Voimisteluliitto ja seurat ovat mukana Väestöliiton Et ole yksin – hankkeessa, jolla madalletaan kynnystä kertoa avoimesti esim. epäasiallisesta käytöksestä tai häirinnästä urheilussa esim. www.etoleyksin.fi. Lisätietoja

https://www.voimistelu.fi/fi/Seurat/Seuratoiminta/epaasiallinen-kaytos.