Vuosikokous

 

Aika:             21.11.2017 klo 18.00

Paikka:         Seuran toimisto, Näsilinnankatu 22 A31, 33210 Tampere

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokoukselle kuuluvat asiat

 

  • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
  • vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle
  • vahvistetaan hallituksen/johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot
  • valitaan hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituksen/johtokunnan jäsenet
  • valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
  • päätetään hallituksen/johtokunnan avuksi asetettavista ja hallituksen/johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle/johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen
  • valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä
  • käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen,
Tampereen Sisu ry:n johtokunta 

Lisätietoja:
Anna Tanninen, puheenjohtaja: 040 3507388 | Christa Uuramo, varapuheenjohtaja: 050 3366351